10 argument för reklam

 

1. Reklam stimulerar konkurrens mellan företag 
Konkurrensen företagen emellan främjar produktutveckling och ger lägre priser för dig som konsument. Som exempel sänktes priset på glasögon med 30-40 procent när ett tidigare reklamförbud togs bort i ett antal amerikanska stater.

2. Reklam gör det möjligt för nya företag att kunna blomstra
Flera företag hade inte varit där de är idag om inte reklamen hade hjälpt dem att snabbt kunna komma in på marknaden och etablera sig. Något som har gett oss flera globala succéföretag som erbjuder smarta lösningar/produkter/tjänster och inte minst arbetstillfällen. 

3. Reklam ökar valfriheten 
Utbudet av produkter har aldrig varit större än idag. Ibland är det svårt att välja, men samtidigt är vi alla olika med varierande smak och behov. Reklamen ger dig som konsument möjlighet att hitta den produkt eller tjänst som passar just dig.

4. Reklam bidrar till BNP-tillväxt 
Det finns en positiv korrelation mellan investeringsgrad i reklam och BNP-tillväxt. Länder med relativt liten investeringsgrad i reklam har den svagaste tillväxten. En ny Deloitte-rapport visar att varje investerad krona i reklam ger sju kronor tillbaka till landets BNP. 

5. Reklam skapar jobb 
Reklam skapar jobb både direkt och indirekt. Kommunikationsbranschen är en bransch som växer och engagerar allt fler människor. Samtidigt skapar reklam möjlighet för andra företag, såsom H&M och IKEA, att växa och anställa.

6. Reklam möjliggör ett brett medieutbud 
Idag har vi en lång rad tv-kanaler och radiostationer att välja mellan, för 20 år sedan såg det annorlunda ut i Sverige. Då fanns det två tv-kanaler och tre nationella radiokanaler.  

7. Reklam möjliggör gratis nyheter och underhållning  
Nästan all information på internet är gratis för konsumenten och det går att få tryckt media till rimlig eller ingen kostnad alls. Utan reklam skulle vi inte kunna läsa gratistidningar som Metro. Priset på morgon- och kvällstidningar skulle vara mångdubbelt högre om konsumenterna skulle kompensera för de intäkter som annonserna ger idag.

8. Reklam en förutsättning för stora idrottsevenemang 
Stora idrottsevenemang kostar miljarder att genomföra och kostnaden bärs av sponsorskap och därtill relaterade intäkter. Sponsorskap möjliggör också för idrottare att satsa helhjärtat på att nå nya rekord och för media att sända från evenemangen.

9. Reklam möjliggör ett rikt kulturliv 
Sponsorskap möjliggör utställningar på flera museer. Det bidrar också till ett brett utbud på våra teater- och operascener.

10. Reklam ger viktig samhällsinformation 
En fungerande demokrati bygger på välinformerade medborgare som utifrån kunskap och övertygelse kan rösta fram landets ledning. Härutöver behöver medborgarna känna till de lagar och regler som gäller – om det så gäller ändrade regler för inkomstskatt eller kräftfiske.
 


Så mycket ger reklamen tillbaka
 

Att reklamen har många positiva effekter vet vi. Nu har vi det även fastställt i kronor och ören. I början av året kom den första större rapporten som kartlagt reklamens effekter på ekonomin på EU-nivå. 

Det var på uppdrag av World Federation of Advertisers (WFA) och elva andra intresseorganisationer som revisionsbyrån Deloitte genom en ekonometrisk modell undersökt vad reklamen faktiskt ger tillbaka när det kommer till ekonomi, jobb och samhället i stort.   

Bland annat fastslår rapporten att varje euro som investeras i reklam beräknas ge sju euro tillbaka till BNP. Detta innebär att de 92 miljarder euro som investerades i reklam under 2014 i EU genererade 643 miljarder euro till BNP, motsvarande 4,6 procent av EU: s totala BNP.

Läs vår expert Mats Rönnes kommentar om rapporten:

Läs Mats Rönnes rapport


WFA och Deloites rapport:

Ladda ned rapporten
 


Se hela initiativet

Swe_reklam_inte_bara_storande

Se allt material

Initiativet "Reklam – inte bara störande" syns i print, på TV, i tunnelbanor och hörs på radio. 

Se allt material här


 

sommarkampanj

Svenska folket om reklam

I samarbete med Novus har vi undersökt vad svenska folket tycker om reklam.

Läs mer här


 

Megafon kampanj

Tyck till om reklam

Nu har du möjlighet att säga vad du tycker och tänker om reklam och hur den kan bli bättre.

Tyck till här