Rekommendation för arbete med bloggare

Under de senaste åren har många företag insett vikten av att bygga upp en relation med inflytelserika opinionsbildare i sociala medier, precis som med övriga intressenter och traditionell
media.

Att företag knyter an till opinionsbildare eller så kallade “influencers” för olika samarbeten i sociala kanaler så som bloggar, vloggar och instagram, är idag en vedertagen kommunikationsåtgärd. Att kommunicera genom tredje part förpliktigar företaget att skilja mellan köpt (reklam) och förtjänad (pr) publicitet. Sveriges Annonsörers kommitté för pr har utformat denna rekommendation för hur du som företag bör förhålla dig till opinionsbildare i sociala medier - oavsett kanal.

Rekommendationen tar upp frågor som:

  • Köpt eller förtjänad publicitet?
  • Viktiga riktilinjer för samarbeten i bloggar
  • 5 steg mot fungerade samarbeten med influencers i sociala medier
Bloggrekommendation 2015 front