Rekommendation avseende marknadsföring av alkoholdrycker, alkoholhaltiga lättdrycker och indirekt alkoholreklam

Rekommendationen avseende marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Rekommendationen) antogs i sin första lydelse den 17 februari 2006. Den har därefter reviderats i juni 2011. I 2018-års version omfattas även marknadsföring som utgör indirekt alkoholreklam.

Rekommendationen är gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen.
Senast uppdaterad den 1 juni 2018