Rekommendation för mätning av podcastlyssning

KIA-index, den officiella mätvalutan för svenska webbplatser, har tagit fram denna rekommendation för podcastmätningar. Rekommendationen har tagits fram i samarbete med Acast, Bauer Media, MTG och Sveriges Radio.

Syftet har varit att hitta en standard för att tydliggöra vad man mäter och hur det mäts.

Själva mätningen kommer att certifieras via KIA-index där mätverktygen godkänns i KIA-index regelgrupp.

Rekommendationen innehåller delar som:

  • Begrepp
  • Olika filtreringar
  • Mätning av lyssning och annonser

Tillbaka till Biblioteket

Ny rekommendation för mätning av podcastlyssning 2016 front