Retargeting Studie 2017

I samarbete med Demoskop har Sveriges Annonsörer undersökt hur svenska folket ser på retargeting.

Syftet med undersökningen är att mäta den svenska allmänhetens kännedom, erfarenheter och inställning till webbaserade inköp och till detta kopplat sk Retargeting annonsering.

Ur innehållet:

  • Hur mycket handlar svenska folket online?
  • Hur många lägger märke till retargeting?
  • Hur ställer sig svenska folket till reklam genom retargeting?
  • Hur mycket pengar läggs på retargetingen?