Så fördelas annonsörernas pengar

ICA är den sedan länge, ohotade, ettan i toppen av listan. Under 2014 investerade företaget 1,2 miljarder kronor på marknadskommunikation. Störst andel av kakan lägger ICA på landsortspress och oadresserad direktreklam.

Totalt investerade de 20 största 10 miljarder kronor under 2014. Av detta gick hela 6 miljarder kronor till tv. Den största tv-annonsören är PUnilever, följt av Svenska Spel och L´Oréal.

Så fördelar de 20 största annonsörerna i Sverige sina investeringar (Tkr)

Huvudmedie 2014
Tv 6 079 072
Storstad morgon  868 791
Landsortspress 865 902
Oadresserad direktreklam 821 289
Utomhus 430 679
Kvällspress 317 489
Adresserad direktreklam 209 292
Populärpress 136 529
Radio 131 189
Internet 38 617
Bio 37 235
Fackpress 23 561
Lokal-tv 22 035
Butiksreklam  2 174

Källa: TNS Sifos Reklammätningar 2014 (RM). Tabellen visar bruttoinvesteringar i Tkr och tar enbart med reklamköp i huvudmedier.