Sedan 1990 har Sveriges effektivaste kommunikationsinsatser prisats i 100-wattaren. Nu släpper tävlingen flera nyheter när årets kategorier introduceras.

100-wattaren är reklamtävlingen som belönar kommunikation som fungerar, det vill säga kommunikation som gett bevisad effekt genom hög kreativitet.

Tävlingen utvecklas i takt med branschen och i år lanseras nya kategorier.

En nyhet för i år är kategorin ”Employer Branding”. Här tävlar bidrag som riktar sig mot nuvarande och/eller potentiella medarbetare med syfte att till exempel stärka varumärket, engagera medarbetare, bli en attraktivare arbetsplats.

En annan nyhet är kategorin ”Samhällsansvar & Ideellt” (tidigare enkom ”Ideellt”) där tävlar kommunikation för samhällsinformation, skolor, opinionsbildning eller insamlingar och information för ideella organisationer.

”Strategisk design” som tidigare har varit en underkategori till flera kategorier lyfts ut och blir nu en egen kategori.

”Årets Nytänk” byter namn till ”Framsiktigt” och ska belöna kommunikation som utöver att den fungerat enligt 100-wattarens kriterier också överraskat och flyttat fram positionerna för kommunikation generellt. Här har man använt ny teknik eller inspirerar till nya sätt att arbeta. Man har helt enkelt tänkt framsiktigt.

”100-fattaren”, som var en nyhet i 2018 års 100-wattaren, och som belönar inkluderande, normbildande, hållbara externa aktiviteter, kort och gott ansvarfulla initiativ, mottogs väl och går i år in som en egen kategori i tävlingen.

– Branschen utvecklas, och då måste 100-wattaren utvecklas i takt med den. Efter förra årets tävling bjöd vi in experter från olika delar av vår bransch för att samla in input, och vi är oerhört nöjda och glada över att kunna presentera årets nyheter. 100-wattaren är en av de mest prestigefyllda tävlingarna och vi jobbar hårt för att den ska vara det även framöver, säger Ulrika Strallhofer, projektledare på Sveriges Annonsörer som driver 100-wattaren.

Kategorier 100-wattaren 2019

 • Konsument
  –    multi
  –    singel
 • Företag
 • Samhällsansvar & Ideellt
 • Internationellt
 • Framsiktigt
 • Långsiktigt
 • Strategisk design
 • Employer Branding
 • 100-fattaren

Läs mer om 100-wattaren och kategorierna

Har du frågor om 100-wattaren kontakta gärna vår projektledare Ulrika Strallhofer, ulrika.strallhofer@annons.se, 0703-50 22 81