Häromveckan skrev Facebook, YouTube and Twitter på ett historiskt avtal med WFA med målsättningen att skapa tryggare annonsmiljöer. Tillsammans med annonsörer och byråer ska plattformarna ta fram gemensamma, globala riktlinjer för filtrering och reglering av skadligt och hatiskt innehåll.

Tack vare initiativet ”Global Alliance for Responsible Media”, GARM, som drivs av den globala annonsörsorganisationen WFA, har de digitala plattformarna Facebook, YouTube and Twitter för första gången kommit överens om att sätta gemensamma standarder och riktlinjer för skadligt och hatiskt innehåll. Plattformarna har idag egna definitioner och metoder för detta, vilket är ett stort problem för annonsörer eftersom det skapar osäkerhet och otydlighet. Men, om de lyckas med arbetet att utveckla en gemensam linje, kan detta snart vara historia. Genom avtalet har man dessutom kommit överens om att låta tredje part göra oberoende granskningar av uppföljning och rapportering utifrån de gemensamma definitionerna.

– Som annonsör har det hittills varit svårt att köpa media på de digitala plattformarna på ett tryggt sätt. Därför är det här avtalet ett mycket viktigt första steg mot att skapa tryggare och säkrare annonsmiljöer, både för användarna och för de som köper media. Det finns mycket att jobba vidare med, och vi vet också att en EU-lagstiftning är på gång, men att plattformarna nu är överens om att öppna upp och ta sitt ansvar för innehållet är en viktig signal som förpliktigar, säger Hanna Riberdahl, vd för Sveriges Annonsörer.

Sveriges Annonsörer kommer, inom ramen för branschinitiativet ”Transparens, Etik och Ansvar”, att starta ett lokalt GARM-initiativ i Sverige för att utbilda medlemmar och branschen om de nya definitionerna och standarderna.

Läs mer i pressmeddelandet från WFA:

https://wfanet.org/knowledge/item/2020/09/23/WFA-and-platforms-make-major-progress-to-address-harmful-content

och på BBC News:

https://www.bbc.com/news/technology-54266534