Marknadsrapporten 2020

Vi presenterar vår nya årliga rapport: Marknadsrapporten.

Sveriges Annonsörer jobbar ständigt för att fördjupa och utveckla våra kunskaper om hur marknadsförare tänker och arbetar, för att bli ännu bättre på att stötta våra medlemmar och driva viktiga branschfrågor.

I år har vi genomfört en helt ny undersökning, där vi frågat medlemmar om deras planer och budgetfördelning inför kommande år, vilka utmaningar och hot de ser, samt vad de tänker om framtiden. Resultatet presenterar vi här i ”Marknadsrapporten 2020”, som kommer att vara en årligt återkommande rapport.

Rapporten bygger på en undersökning där 122 medlemsföretag har svarat på ett antal frågor kopplat till bland annat deras budget, kanalval, utmaningar, hot.

Rapporten visar bland annat:

  • att marknadsförarna är tydligt påverkade av den ekonomiska inbromsningen som skett både innan och under coronakrisen.
  • De egna kanalerna är vinnare då det sker en tydlig förflyttning av investeringar från köpta till egna kanaler.
  • 4 av 10 företag anger att de kommer minska sina marknadsinvesteringar under året. Och besparingarna kommer ske i köpta mediekanaler och reklamproduktion.
  • De digitala kanalerna fortsätter att öka sina andelar, sök/SEM och sociala medier har högst nettoökning. Störst ökning bland sociala mediekanaler har Youtube.
  • Bland traditionella kanaler är det enbart radio som visar en positiv nettoökning.
  • Bristen på transparens vid programmatiska köp pekas ut av marknadsförarna som det största hotet.
  • Balansen mellan kreativitet och data är något som har diskuterats flitigt.

Rapporten är kostnadsfri för Sveriges Annonsörers medlemmar. Om ditt företag inte är medlem ännu går det att köpa rapporten för 2900 kronor exklusive moms.

Läs hela, ladda ner eller köp Marknadsrapporten 2020 här