Senaste nytt


Guide för effektredovisning

Sveriges effektivaste kommunikation – här är alla nominerade i 100-wattaren

96 kampanjer lyckade ta sig igenom juryns nålsöga och är nominerade i 100-wattaren 2019, tävlingen som belönar effektiv kommunikation.   Sedan 1990…

Läs mer

Ny internationell standard gör det lättare att jämföra poddar

Under fjärde kvartalet 2019 byter svenska podcastaktörer till en internationell standard för sina dataleveranser till Poddindex. Syftet är att öka transparensen och jämförbarheten på den globala marknaden för annonsfinansierade podcasts i Sverige.

Läs mer

Sveriges Annonsörer och TV4 driver på för bättre mätstandarder för medieköpare

Osäkerheter förknippade med effekten av marknadsföringen måste minska. Ett steg för att åstadkomma detta är initiativet Cross Media Measurement som syftar till att skapa bättre transparens och standardiserade mätvalutor av högre kvalitet som möjliggör bättre jämförelser av effekten i olika mediekanaler. Sveriges Annonsörer och TV4 är med i detta internationella

Läs mer
Kan det som påstås bevisas?

Kan det som påstås bevisas?

Marknadsföringsåtgärder kan som bekant bestå av en rad olika komponenter. En komponent kan vara en text som påstår något om den produkt som företaget ifråga erbjuder den potentiella köparen eller för den delen ett argument om en miljöpåverkan. Texter som består av påståenden eller slutsatser är det som vanligtvis tenderar

Läs mer
Svante Sköldberg

Svante Sköldberg 1931-2019

Sveriges Annonsörers tidigare VD har lämnat oss, 88 år gammal. Svante Sköldberg var Sveriges Annonsörers (dåvarande Annonsörföreningen) verkställande direktör mellan åren 1980-1993.…

Läs mer
Reklamtrötthet ökar oroväckande snabbt

Reklamtrötthet ökar oroväckande snabbt

Aldrig någonsin har svenskarna varit så reklamtrötta – hela 59 procent är negativa till reklam. För oss är den viktigaste uppgiften att…

Läs mer
Om medverkansansvaret enligt marknadsföringslagen – influencernätverken

Om medverkansansvaret enligt marknadsföringslagen – influencernätverken

I marknadsföringslagen finns ett medverkansansvar som innebär att även om man inte rättsligt har ett primäransvar för en viss marknadsföring kan ett medverkansansvar bli aktuellt. Enligt rättspraxis krävs ett deltagande som väsentligt har bidragit till marknadsföringshandlingen. Ett sådant deltagande har ansetts föreligga när någon utformat eller tagit aktiv del i

Läs mer
Har du koll på vad som verkligen ger effekt i din marknadsföring?

Har du koll på vad som verkligen ger effekt i din marknadsföring?

Alla företag med självbeaktning har genomgått (eller är mitt i) en digital transformation. Allt som man tidigare har gjort ska digitaliseras på gott och ont. Grunden för att uppnå effekt med sin kommunikation är att nå rätt målgrupp. Med smart kommunikation som skapar bra associationer till varumärket och bygger relation

Läs mer
Remissinstans för betänkandet av ändringar i AV-direktivet

Remissinstans för betänkandet av ändringar i AV-direktivet

Sveriges Annonsörer är remissinstans för betänkandet som den s.k. AV-utredningen nyligen lämnade över till Kulturdepartementet (En moderniserad radio- och tv-lag- genomförande av…

Läs mer
Remissinstans AV-direktivet

Remissinstans för betänkandet av ändringar i AV-direktivet

Sveriges Annonsörer är remissinstans för betänkandet som den s.k. AV-utredningen nyligen lämnade över till Kulturdepartementet (En moderniserad radio- och tv-lag- genomförande av…

Läs mer
Intern förståelse – en utmaning för marknadsföringens effekt

Intern förståelse – en utmaning för marknadsföringens effekt

Det debatteras flitigt i sociala mediegrupper och branschpress om den försämrade effekten av investeringar i marknadsföring. Vad beror det på? Vems är ”felet”? Debatterna blossar ofta upp när nya rapporter kommer ut som visar just på det faktum att marknadsföringens effekt har försämrats de senaste åren. Och utvecklingen är högst

Läs mer
Små ändringar kan ha stor effekt – testa!

Små ändringar kan ha stor effekt – testa!

Vi ökade antalet inkommande leads med 11% genom att ändra ett ord i rubriken på vår uppdragsgivares webbplats. Ett enda litet ord. Det var på sidan där besökarna helst skall lämna ifrån sig sina kontaktuppgifter med syftet att vår uppdragsgivare ska kunna återkomma med ett kostnadsförslag. Eller kanske en prisindikation?

Läs mer