Sveriges Annonsörers tidigare VD har lämnat oss, 88 år gammal. Svante Sköldberg var Sveriges Annonsörers (dåvarande Annonsörföreningen) verkställande direktör mellan åren 1980-1993.

Svantes arbete för föreningen är minst sagt betydande. Bland annat var han med i Tv-reklamutredningen som ledde till införandet av reklam i TV, där TV3 var först ut. Han var även med i framförhandlingen av ett då i världen unikt standardavtal mellan annonsör och kommunikationsbyrå. Etableringen av Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam, ERK var Svante var initiativtagare till 1989. Och likaså etablering av Institutet för Reklammätningar, IRM. Icke att förglömma ett nytt annonsavtal som innebar att byrån/förmedlaren kund kunde föra över provisionen helt eller delvis till kunden, vilket inte var tillåtet tidigare (1981).

Svante Sköldberg brann för annonsörernas frågor och stod alltid på deras sida. Men i lika stor grad var Svante en förstklassig diplomat respekterad i alla läger, vilket lätt kan läsas i det fina arbete vi än i dag har Svante att tacka för.

Varje jul var Svante uppe på Sveriges Annonsörers kontor med hälsokost (choklad). Med sig hade han naturligtvis också en rad muntra historier som han delade med sig av.

Tack Svante.

/Styrelse och kollegor på Sveriges Annonsörer