Vår senaste medlemsmätning kring hur våra medlemmar har påverkats av coronakrisen andas en ökad optimism. Resultaten visar att det nu finns en mer positiv syn på framtiden.

Andelen som anger att de har påverkats väldigt lite har ökat markant jämfört med tidigare mätningar.

Även frågan kring påverkan på ekonomiska förutsättningar framåt ser vi en rejält ökad optimism. Merparten har nu justerat sina planer, och vi ser att andelen som har dragit ned sina investeringar mycket har minskat och de som säger att de inte har dragit ned alls har ökat.

Dock är andelen totalt sett som har minskat sina investeringar på samma nivå (65%), men merparten nu verkar klara med sina justeringar och har minskat mindre än de tidigare angett.

Ladda ner och läs rapporten här!