Vi ökade antalet inkommande leads med 11% genom att ändra ett ord i rubriken på vår uppdragsgivares webbplats. Ett enda litet ord.

Det var på sidan där besökarna helst skall lämna ifrån sig sina kontaktuppgifter med syftet att vår uppdragsgivare ska kunna återkomma med ett kostnadsförslag. Eller kanske en prisindikation?

Kostnadsförslag eller prisindikation alltså. Två olika ord i rubriken. Annars samma formulär och allt annat lika.

Vår mycket enkla hypotes var att ordet kostnad inte är lika positivt laddat som pris, samt att åtagandet att be någon ta fram ett förslag är större än att be någon lämna ifrån sig en indikation. Om detta antagande stämmer vet vi fortfarande inte. Däremot vet vi, tack vare gratisverktyget Google Optimize att vi får 11% fler leads/formulärsifyllningar om vi använder begreppet prisindikation istället för kostnadsförslag. Elva procent!

Såhär arbetar vi hela tiden med våra uppdragsgivare. Vi tittar på alla steg i en tänkt kundresa och tar fram hypoteser och optimeringsförslag (ibland stora, men oftast små) för alla olika delar. Därefter testar vi dessa. Väldigt ofta med just Google Optimize. Principen är både otroligt enkel och samtidigt fantastiskt kraftfull. Och du är välkommen att kopiera den rakt av!

Allra oftast är det flera ytterst små förändringar som i slutändan bidrar till stora resultatförbättringar. Ett byte till en tydligare och mer avvikande knappfärg kanske ger 4% förbättring. En uppdaterad rubrik i varukorgen ger möjligen 3%. Ett onödigt fält i ett formulär som tas bort ger måhända ytterligare 5%. En tydligare placering av ”Trygg e-handel”-loggan kanske ger 2% förbättring. Och så vidare. Plötsligt har man genom små förändringar ökat de totala resultaten med väldigt många procent.

Gissa fritt, men testa helst dina gissningar! Genom att använda ditt sunda förnuft och genom att testa alla dina idéer kommer du hela tiden framåt. Visst händer det att vi lägger fram hypoteser och förslag som ger försämrat resultat. Kanon! Då lär vi oss av det, går vidare och testar nästa sak på listan.

Av Tommy Perlhamre