Snart är det dags att starta igång TEA – Transparens, Etik & Ansvar!

Under 2020 startade vi igång två av våra tre strategiska branschinitiativ – Effekt och Cross Media Measurement (CMM). Nu är det snart dags att kicka igång det tredje – Transparens, Etik & Ansvar (TEA).

Digitaliseringen har skapat och kommer fortsätta att skapa nya medier och kanaler som ger nya möjligheter att utveckla marknadsföringen. Samtidigt ser vi i dagens digitala ekosystem en hel del allvarliga brister som har en stor påverkan på oss som jobbar med marknadsföring, branschen, konsumenterna och samhället i stort. Och vissa etiska marknadsföringsfrågor är viktigare idag någonsin. Det finns idag stora utmaningar på flera håll:

  • Transparensen genom hela leverantörsledet har fortfarande brister. Så sent som i höstas kom en rapport från vår systerorganisation ISBA en rapport som de genomfört under två år i samarbete med PWC. Resultatet av studien visar att endast 51% av investeringarna i programmatiska köp blir en faktisk annons som exponeras för potentiella köpare och 15% av investeringarna gick inte härleda, de bara försvann. I vår egen Marknadsrapport 2020 så hamnar bristen på transparens vid programmatiska köp högst upp av de hot som vi marknadsförare ser.
  • Ad fraud och brand safety är fortfarande problem som vi måste klara av att hantera.
  • Användandet av data är ett område som är i stor förändring. Det pågår en mängd utredningar och förslag på regleringar utöver GDPR både global nivå, EU-nivå och inom Sverige. DSA, DMA, EDPB, e-Privacy – hur kommer det påverka oss? Och vilka dataetiska riktlinjer bör gälla för att jobba förebyggande med respekt för konsumenterna så att vi undviker alltför ”fyrkantig” reglering? Hur bör vi och kan vi agera när 3:e parts cookies försvinner?
  • Etisk marknadsföring har många områden där vi behöver arbeta mer proaktivt, delvis som en följd av digitaliseringen. Hur kan vi agera proaktivt med fokus på att skydda konsumenten och samtidigt skapa effekt av vår marknadsföring? De områden som vi ser är aktuella under 2021 handlar om reklam riktad mot barn, hur man använder miljö och hållbarhet i marknadsföringen på ett etiskt riktigt sätt, influencers och sociala medier samt spelreklam.
  • Ansvaret för innehållet på de digitala plattformarna är en viktig och aktuell fråga på många sätt. WFA lanserade sitt initiativ Global Alliance for Responsible Media (GARM) för 1,5 år sedan och arbetet har resulterat i ett antal principer samt krav på plattformarna om att standardisera definitioner av skadligt innehåll och att se till att rapportering 3:e parts granskas.
  • Inkludering och mångfald inom marknadsföringen är en väldigt aktuell fråga i många aspekter då det fortfarande finns utmaningar med diskriminering inom etnicitet, ålder, kön, sexuell läggning och funktionsvariationer.

Vi måste ta flera viktiga steg för att öka transparensen, tydliggöra den etiska kompassen och ta ett ansvar som marknadsförare för hur våra investeringar påverkar konsumenter och samhället. Det är viktiga, stora och ibland svåra frågor. Vi tror att detta bäst drivs i samverkan med branschen men utifrån köparnas behov och villkor.

Syftet med initiativet är att tillsammans kunna ställa tydliga krav på ökad transparens. Visa att vi tar ett tydligt ansvar för att respektera konsumenten med tydliga etiska riktlinjer inom flera områden. Och att vi tar ett ansvar genom att kravställa på de digitala plattformarnas ansvar och dess påverkan på samhället då vi är en viktig del genom att vi finansierar deras verksamhet.

 

Vill du vara med och påverka? Är du intresserad av att engagera dig i TEA-initiativet?

Kontakta Karin Grohman:
karin.grohman@annons.se
eller Hanna Riberdahl :
hanna.riberdahl@annons.se
så berättar vi mer om hur du kan engagera dig.

 

Läs mer om TEA-initiativet här