Upplägg

I en tid av ständig förändring av kommunikationsmöjligheter genom ny teknik och nya kanaler, i kombination med en ökad reklamtrötthet hos målgrupperna, gäller det för företag och varumärken att hitta prioriteringarna, vilka vägar som bäst kan hjälpa en att nå de mål man har satt upp. Marknadskommunikatörer upplever svårigheter att hinna med, att hitta de rätta vägarna, hitta rätta samarbetspartners och kunna skapa de rätta prioriteringarna i aktiviteter och kommunikation.

Max Apéria kan hjälpa er att inventera och sortera upplevda kommunikationsproblem och framtida kommunikationsbehov. Han genomför intervjuer och workshops som involverar och förankrar, vilket möjliggör framtida lösningar.

Exempel på leverans kan vara en:

  • ny kommunikationsstrategi
  • ny byråstruktur
  • ny briefmodell

Pris

Just nu - 90 minuter strategisk rådgivning utan extra kostnad för dig som medlem i Sveriges Annonsörer!

Kontakta Max Apéria när du vill diskutera möjligheten att få strategisk rådgivning. Efter att han har lyssnat till dina tankar och behov så kan han ta fram förslag på tydliga processer, tidplaner och kostnader till rabatterat medlemspris.

Du når honom på max.aperia@annons.se eller telefon 070-796 07 74.

Inom byråvalsrådgivningen kan du få hjälp att upphandla ny byrå och utveckla befintliga byråsamarbeten.


Tillbaka till Byråvalsrådgivning