Hanna Riberdahl


Utmaning – öka effekt och minska reklamtrötthet

Utmaning – öka effekt och minska reklamtrötthet

Det fortsätter att debatteras flitigt i sociala medier och branschpress om den försämrade effekten av investeringar i marknadsföring. Nu visar det sig…

Läs mer
Intern förståelse – en utmaning för marknadsföringens effekt

Intern förståelse – en utmaning för marknadsföringens effekt

Det debatteras flitigt i sociala mediegrupper och branschpress om den försämrade effekten av investeringar i marknadsföring. Vad beror det på? Vems är ”felet”? Debatterna blossar ofta upp när nya rapporter kommer ut som visar just på det faktum att marknadsföringens effekt har försämrats de senaste åren. Och utvecklingen är högst

Läs mer
Får effektiv marknadsföring ta tillräcklig tid?

Får effektiv marknadsföring ta tillräcklig tid?

Det är viktigare än någonsin att bevisa effekten av marknadsföringsinvesteringar eftersom marknadsbudgeten idag ofta ska räcka till mer än tidigare. Men att få bevisad effekt på kort och lång sikt tar tid man ofta antingen inte har eller är villig att ge. Marknadsbudgeten ska idag räcka till så mycket mer

Läs mer
Till toppen