Reklamombudsmannen

“Rätten till reklam är en ekonomisk yttrandefrihetsfråga”

Sveriges Annonsörer |

Tidigare i år röstade Trondheims kommun igenom ett förslag som förbjuder objektifierande reklam. Nu inför Londons borgmästare regler för att motverka annonsering som kan bidra till en negativ kroppsuppfattning i stadens kollektivtrafik.

SVT anmäls till Myndigheten för radio och tv efter att felaktiga påståenden från Kvinnolobbyn stått oemotsagda

Sveriges Annonsörer |

Intresseorganisationen Sveriges
Annonsörer anmäler programmet Gomorron Sverige för bristande opartiskhet och
osaklighet efter ett inslag där felaktiga påståenden och påhopp lämnades
oemotsagda. Företrädare för den utpekade parten fick inte tillfälle att bemöta
de felaktiga påståendena.

Sidor