Självreglering

Lagstiftning – en kontraproduktiv lösning

Sveriges Annonsörer |

Könsdiskriminerande reklam hör inte hemma i dagens samhälle och inte heller i reklamens värld. Men att lagstifta för att komma till bukt med problemet är inte rätt väg att gå. Det skriver Sveriges Annonsörers vd i ett svar till Sveriges Kvinnolobbys förslag om lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.

“Rätten till reklam är en ekonomisk yttrandefrihetsfråga”

Sveriges Annonsörer |

Tidigare i år röstade Trondheims kommun igenom ett förslag som förbjuder objektifierande reklam. Nu inför Londons borgmästare regler för att motverka annonsering som kan bidra till en negativ kroppsuppfattning i stadens kollektivtrafik.

Sexistisk reklam bekämpas mest effektivt med självreglering

Sveriges Annonsörer |

Veronica Palm (S) vill än en gång blåsa liv i idén om att lagstifta bort sexistisk och könsdiskriminerande reklam. Något hon lovar att genomföra om Socialdemokraterna vinner valet i höst. Ett på alla sätt dåligt alternativ till den rådande självreglering vi har, anser intresseorganisationen Sveriges Annonsörer.

Sidor