Nätverk

Task Force team

Task force team – effektivt och agilt arbetssätt för att leverera stöd till medlemmar

Uppdrag

Vi startar upp våra Task Force team under första kvartalet 2020. deras uppgift är att ta vidare det våra tre kommittéer arbetar med och att genom nätverkande och kunskapsutbyte skapa verktyg för våra medlemmar att lyckas i sitt dagliga arbete.

Arbetet med att starta igång task force teamen kommer ske under Q1 2019.

Task force teamen kommer ansvara för att exekvera aktiviteter inom sitt ämnesområde. Teamen består av medlemmar, experter, konsulter med intresse och erfarenhet av området och har möte 3-4 ggr per år där de beslutar om prioriterade aktiviteter. Aktiviteterna bör ha ta i snitt ca 3 månader i att genomföra och under mötena beslutas vilka inom task force teamet som har möjlighet att bidra till att aktiviteten genomförs. De som exekverar kan använda övriga i task force teamet som bollplank under aktivitetsperioden.

Processen är agil för att kunna fokusera på lösningar på problem och utmaningar på ett effektivt sätt.

Vill du vara med?

Är du intresserad av att var med? Maila oss.

Läs mer om våra seminarium, event och utbildningar
Läs våra nyheter, blogg och Marknadsinsikter av Carin Fredlund

Vill du bolla något med oss?