Temperaturmätning om #metoo

Diskussionen om #metoo fortsätter inom branschen

En klar majoritet av chefer och anställda inom kommunikationsbranschen anser att frågorna om sexuella trakasserier och diskriminering fortfarande är på dagordningen inom branschen och nästan hälften säger att deras arbetsplatser vidtog aktiva åtgärder efter #metoo-hösten 2017. 

Det framgår av temperaturmätningen som genomförts av elva intresse- och branschorganisationer där 338 chefer och anställda svarat på frågor om utvecklingen i branschen efter #metoo.


Tillbaka till Biblioteket