Branschinitiativ

Transparens, etik & ansvar

Vi måste få en ökad transparens och samtidigt ta ett större ansvar som köpare

Digitaliseringen har skapat och kommer fortsätta att skapa nya medier och kanaler som ger nya möjligheter att utveckla marknadsföringen. Samtidigt ser vi i dagens digitala ekosystem en hel del allvarliga brister som har en stor påverkan på branschen, konsumenterna och samhället i stort. Vi måste ta flera viktiga steg för att öka transparensen och ta ett ansvar som marknadsförare för hur våra investeringar påverkar konsumenter och samhället.

Vi på Sveriges Annonsörer tror på marknadsföring som skapar värde. Värde för företaget i form av lönsam tillväxt. Men också ett värde för konsumenten i form av förtroende för den marknadsföring som de exponeras för. Därför startar vi i Q2 2020 branschinitiativet ”Transparens, Etik & Ansvar”.

Vill du vara med och påverka?
Är du intresserad av att engagera dig i TEA-initiativet? Läs mer här

Idag finns stora utmaningar på flera håll:

  • Branschen jobbar med flera områden för att komma tillrätta med utmaningarna vad gäller ad fraud.
  • Det rapporteras kontinuerligt om incidenter kring brand safety som riskerar att ha en stor negativ påverkan på varumärket. Idag upplever köparen inte att man har insyn eller kontroll på var ens varumärke syns.
  • Transparensen i leverantörsledet måste klart förbättras och synliggöras, en stor del av köparnas investeringar försvinner på vägen och man har svårt att kontrollera hur och var man faktiskt syns. Det har skapat ett ökat misstroende mellan köpare och leverantörer.
  • Data samlas in i allt större utsträckning och används idag, av vissa i vår bransch, med alltför lite respekt för konsumenten. Detta har lett till att förtroendet för reklam minskar drastiskt. Användandet av t ex retargeting har fått konsumenter att väsentligt öka användandet av ad block, kontroll och respekt för människors data.
  • Idag lägger svenska företag närmare 50% av sina medieinvesteringar i digitala kanaler, om själva mäter och utvärderar sina egna kanaler utan validerad process från tredje part.

Vi, som representerar köpare av marknadsföring, kan tillsammans med våra medlemmar ställa tydliga krav på ökad transparens. Och vi kan också ta ett större ansvar för att tydligt visa att vi respekterar konsumenten men också den påverkan de digitala kanalerna har på samhället i stort.

Målet med initiativet är:

  • Noll-tolerans mot Ad Fraud
  • Strikt Brand Safety skydd
  • Transparens i hela leveranskedjan
  • Tydlig kravställan på ökad transparens data
  • Ökat ansvarstagande för innehåll på plattformar

Vår globala organisation, WFA, jobbar också aktivt med detta område. Här kan du läsa mer om deras arbete:

Vill du veta mer om initiativet kontakta Hanna Riberdahl, hanna.riberdahl@annons.se

Läs mer vårt effektinitiativ
Läs mer om vårt initiativ Cross Media Measurement
Läs mer om vårt initiativ Transparens, Etik & Ansvar

Vill du bolla något med oss?