Branschinitiativ

Transparens, etik & ansvar

Branschinitiativ för Transparens, Etik & Ansvar (TEA)

Digitaliseringens framfart har gett marknadsförare många nya möjligheter – men också nya etiska utmaningar. Vi brottas med stora brister i det digitala ekosystemet, däribland otillräcklig transparens i leverantörsledet och vid programmatiska köp, växande problem med ad fraud och brand safety samt otydligt ansvar för innehållet på de digitala plattformarna. Den negativa utvecklingen påverkar inte bara oss marknadsförare utan även konsumenter och samhället i stort. I prioriterade och viktiga ämnen som hållbarhet och inkludering samt marknadsföring mot särskilt utsatta och känsliga grupper, exempelvis barn, behövs också vägledande praxis och större ansvarstagande bland marknadsförare.

Hösten 2020 inledde Sveriges Annonsörer arbetet med att definiera och etablera branschinitiativet Transparens, Etik & Ansvar (TEA). Syftet med initiativet är att vi ska arbeta aktivt – utifrån våra medlemmars perspektiv och i samverkan med övriga branschen – för att komma tillrätta med utmaningarna. TEA-initiativet är branschöverskridande och samlar marknadsförare, experter, medier, byråer och andra organisationer. Tillsammans ska vi:

  • arbeta för att ställa tydliga krav på ökad transparens i leverantörsledet
  • ta ett ökat ansvar genom tydliga dataetiska riktlinjer som respekterar konsumentens integritet
  • i samverkan med de digitala plattformarna jobba för ökat och mer öppet ansvarstagande för skadligt innehåll som kan ha en negativ effekt på varumärken och konsumenter
  • agera proaktivt och förebyggande kring etisk och ansvarsfull marknadsföring
  • agera proaktivt för ökad inkludering och mångfald i marknadsföring och reklam

Organisation

TEA-initiativet är organiserat i fem arbetsgrupper. Varje arbetsgrupp har en gruppledare som ingår i projektteamet för TEA. I arbetsgrupperna beslutar vi om inriktning, projektplan samt prioritering och genomförande av aktiviteter. Tre av fem arbetsgrupper är igång och Etisk marknadsföring och Inkludering och ickediskriminering har uppstart under hösten 2021.

Arbetsgrupper inom Transparens, Etik & Ansvar (TEA):

Transparens
Läs mer