Kampen om kidsen: Schysst reklam till barn och unga

29
sep

Barn och unga möts ständigt av budskap av alla de slag och i allt fler kanaler och det är inte alltid så lätt att veta vad som är information och vad som är reklam när marknadsföringen till unga hittar nya former och gränserna mellan olika budskap suddas ut. Välkommen till ett halvdagsseminarium om schysst reklam till barn och unga.

Med frihet kommer ansvar. Och det är alltid annonsören som har det slutgiltiga ansvaret för de marknadsföringsåtgärder som företaget vidtar. Annonsören är ju avsändare av reklambudskapet, oavsett vilken kanal de använder. Ingen tjänar på att trovärdigheten mellan företag och konsumenter minimeras, och än mindre när det handlar om morgondagens konsumenter. Så varför inte bidra till ett schysst samhälle där alla är vinnare? Ett samhälle där reklam gör nytta. För näringslivet, för individen och för samhället i stort. En win-win-win helt enkelt.

Med bakgrund av detta arrangerar vi detta halvdagsseminarium om schysst reklam till barn och unga. Vi kommer bland annat att offentliggöra en studie om barns inställning till reklam, diskutera reklamens påverkan på barnfetma och även prata om läromedlet Media Smart som utbildar morgondagens smartaste konsumenter. Syftet med dagen är inte att förespråka reklam, utan att diskutera fenomenet utifrån ett barnperspektiv.


Program

Seminariet leds av moderatorn Sofia Czinkoczky. Sofia är retorikcoach, skådespelare och erfaren improvisatör. Sedan 2001 har hon utfört och ansvarat för inspirationsaktiviteter på konferenser och personaldagar för allt ifrån IKEA till Migrationsverket.

Läs mer om Sofia här


08:00 Frukostmingel

Frukostfralla, juice och kaffe/te serveras i foajén.


08:30 Välkommen!


08:45 Ungar & Medier

Sedan 2005 har Statens Medieråd genomfört undersökningen Ungar & Medier, som kartlägger medievanor hos barn och unga mellan 0 och 18 år. Då var den genomsnittliga debutåldern på internetanvändning nio år.  Idag har en majoritet av barnen varit på nätet redan när de fyller tre år. Så sent som 2010 använde 7 % av 16-åringarna mobilen för att koppla upp sig mot internet. Nu gör 96 % detsamma.  Men allt är inte nytt. Tv är fortfarande den medieform som barn ägnar mest tid åt fram tills de når tonåren.

Hör Ulf Dalqvist, chef för forskning och omvärldsanalys på Statens Medieråd, berätta om resultatet från 2015 års undersökning och dela med sig av sina tankar kring vad som kommer hända med barnens medievanor framöver.

Medverkande:
Ulf Dalqvist, chef forskning och omvärldsanalys, Statens medieråd


09:15 Vilse på nätet

I takt med att en allt större andel av reklaminvesteringarna hamnar på internet har också lagstiftningen kring marknadsföring på nätet hamnat i fokus. Det gäller särskilt när budskapen riktas mot barn. Reklamen letar sig fram till barnen i bloggar, på YouTube, i spel och tävlingar i hopp om att fånga kidsens uppmärksamhet. Lagstiftningen är tydlig med att reklam till barn via tv inte är okej och att företag inte får skicka hem reklam till barn. Däremot finns det idag inget förbud mot att rikta reklam till barn på internet vilket ställer lagstiftningen på sin spets.

Niklas Briselius och Tobias Eltell, förbundsjurister på Sveriges Annonsörer, reder ut vad som gäller enligt de lagar, regler, normer och rekommendationer som finns i och utanför Sverige idag. Med på scen har vi också Linus Feldt, vd på spelbolaget Filimundus, som kommer dela med sig av sina tankar kring reklam riktad till barn i olika appar och spel.

Medverkande:
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer

Niklas Briselius, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer
Linus Feldt, vd, Filimundus


09:45 Den som är stark måste vara snäll

Aldrig tidigare har vi varit så sociala på nätet som idag. Två av tre svenskar använder sociala medier dagligen via mobilen. En siffra som fortsätter stadigt – i alla åldrar. Samtidigt uppges en tredjedel av de unga ha utsatts för nätkränkningar det senaste året.  I arbetet mot ett kärleksfullare internet samarbetar Telia med Friends bland annat genom deras kampanj #hatahat. I våras blev Telia först ut i Sverige och i världen med att erbjuda fri surf på de mest populära medietjänsterna Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, Twitter och Kik – utan att surfmängden påverkas – men bara om man lovar att vara schysst.

Hör Lars Axelsson, Marknadsdirektör på Telia, berätta hur det gick till när man arbetade fram kampanjen #hatahat och vad kampanjen än så länge resulterat i, samt få svar på frågan hur en av Sveriges största annonsörer tänker kring barn, reklam och internet.

Medverkande:
Lars Axelsson, marknadsdirektör, Telia Sonera


10:15 Fikapaus

Fika serveras i foajén.


10:45 Söt reklam och feta ungar

Enligt Sveriges Konsumenter kommer nästan en fjärdedel av energiintaget hos barn från godis, kakor, läsk och snacks. Idag anses var femte tioåring i Sverige vara överviktigt och ungefär 3 till 5 procent lider av fetma. 2006 gjorde Sveriges Konsumentråd en kartläggning av marknadsföring av ohälsosam mat till barn under namnet “Söt reklam och feta ungar”. I samma veva krävde Sveriges Konsumenter att man skulle införa reklampolicys som förbjuder reklam för ohälsosam mat riktad till barn. Än så länge har ingen policy införts. I Storbritannien har reglerna skärpts och i USA diskuterar man varningstext på reklam för läsk. I Danmark har man å andra sidan valt att ta bort de tidigare hårdare begränsningarna, då de inte ansågs ha gett någon positiv effekt på folkhälsan.

Lyssna på professorn Gunilla Jarlbro, förbundsjuristen Tobias Eltell och Minna Hellman från Konsumentföreningen i Stockholm i ett samtal kring hur korrelationen mellan barnfetma och reklam för kaloritäta livsmedel till unga ser ut. Tillsammans resonerar de kring vad de tror kommer att hända i Sverige framöver och vad man som annonsör generellt behöver tänka på vid marknadsföring av kaloritäta livsmedel.

Medverkande:
Gunilla Jarlbro, professor i medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet
Minna Hellman, projektledare mat och hälsa, Konsumentföreningen i Stockholm
Tobias Eltell, förbundsjurist, Sveriges Annonsörer


11:05 Barns inställning till reklam

Sedan 2005 har Sveriges Annonsörer med hjälp av undersökningsföretaget Novus gjort en studie av svenskarnas inställning till reklam. Årets resultat visar att reklamtröttheten bland svenska folket tycks bestå, där 52 procent säger att de har en negativ inställning, att jämföra med 18 procent som har en positiv inställning till reklam. Nytt för i år är att man även undersökt inställningen till reklam bland barn och unga (8 till 15 år), för att se om attityden överrensstämmer med den man kan se hos vuxna. Är barn mer eller mindre positiva till reklam än vuxna? I vilken omfattning gillar respektive gillar inte barn reklam i olika medier? Och hur tänker unga kring att dela med sig av personuppgifter?

Hör Gun Petterson från Novus berätta om resultatet från undersökningen, och i ett efterföljande samtal med Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer diskutera reklamtrötthet och reklamens roll i samhället.

Medverkande:
Gun Petterson, konsultchef, Novus
Anders Ericson, vd, Sveriges Annonsörer


11:25 Morgondagens smartaste konsumenter

Kunskap är som vanligt den bästa metoden för att både ta till sig bra reklam och sortera bort den dåliga. Sedan 2006 finns läromedlet Media Smart i svenska skolor. Läromedlet vänder sig till elever i grundskolan och gymnasiet och syftar till att lära barn och unga att kritiskt granska reklam. Eleverna lär sig att förstå mekanismerna bakom reklambudskapen och reflektera över hur de påverkas i sina dagliga beslut, både som individer och konsumenter. Media Smart är digitalt och kostnadsfritt för skolorna. Bakom Media Smart står Sveriges Annonsörer med närmare 600 företag från näringslivet som finansiärer.

Madeleine Lundberg, lärare på Fredsborgsskolan, delar med sig av de utmaningar hon stöter på i skolan när det kommer till reklam och media, samt hur hon använder Media Smart i sin undervisning. På scen träffar vi även Camilla Nilsson, ansvarig för Media Smart på Sveriges Annonsörer och Johannes Innala från Kunskapskraft & Media. Tillsammans berättar de om hur de tänker när de tar fram nya lektioner och vad som kommer att hända med Media Smart i framtiden.

Medverkande:
Madeleine Lundberg, mellanstadielärare, Fredsborgsskolan
Camilla Nilsson, projektledare, Sveriges Annonsörer
Johannes Innala, projektledare, Kunskapskraft & Media


12:00 Tack!


Anmälan

Seminariet är kostnadsfritt och vänder sig främst till allmänhet, lärare, opinionsbildare samt media- och reklambranschen. Antal platser är begränsat till 225 deltagare och det är först till kvarn som gäller. Om du får förhinder att komma vill vi att du meddelar detta senast 24 timmar innan eventet.


Tillbaka till kalendariet

Fler event i Stockholm:

How to wake a sleeping dinosaur: case O'Learys
How to wake up a sleeping dinosaur: case O´Learys
Seminarium | Stockholm

2016 tappade O´Learys i försäljning och det blev en tuff period för företaget. Efter en stor målgruppsundersökning togs ett strategiskt beslut om att skapa en förändring i den grafiska profilen. Hör O´Learys CMO berätta hur man väcker liv i en "dinosaurie". 

Nätverk Employer Branding
Nätverksträff | Stockholm

Den här träffen är för dig som jobbar med Employer Branding och vill dela med dig av dina erfarenheter med kollegor i branschen.

Anmäl dig

E-postadressen som ska knytas till den här anmälan.