Utbildning inom reklam- och marknadsjuridik

Personuppgiftslagen, upphovsrätt, marknadsrätt, radio & tv-lag, tryck- och yttrandefrihetsgrundlagar, lagen om namn och bild i reklam samt ICC:s grundregler för reklam är bara ett axplock av de regler en modern marknadsförare ska följa.

Det är inte meningen att du ska bli expert på regelverken, men eftersom det alltid är du som beställare som har det slutgiltiga ansvaret för ditt företags reklambudskap, kan det spara både tid och pengar att ha en översiktlig bild av vilka regler som gäller.

Genom att anlita Sveriges Annonsörers jurist Niklas Briselius eller extra resurs Cecilia Torelm Tornberg, partner på Advokatfirman MarLaw, har du möjlighet att skräddarsy en kurs i reklam- och marknadsjuridik särskilt anpassad efter ditt företag.

Innehåll

Inriktning på utbildning och kurstimmar/dagar väljer ni själva efter vad som passar era behov. Det kan till exempel handla om grundläggande marknadsrätt, kanske med en fördjupning i frågor kring sociala medier, eller sales promotions såsom tävlingar och gränsdragning mot lotteri. Upphovsrättigheter till reklammaterial, bilder och designskydd är andra frågor som ofta är komplexa. Likaså lagring av personuppgifter, medlemsklubbar och digitala utskick.

Olika kursupplägg kan vara:

Genom att klicka på kurserna ovan kan du se hur innehållet i olika kursupplägg kan se ut. Men givetvis är det upp till er själva att bestämma hur upplägget ska vara.

Priser

Företagsanpassade utbildningar i reklam- och marknadsjuridik faktureras vanligtvis med ett rabatterat timarvode och beror på inriktning och omfattning, men ett generellt ordinarie medlemspris är 9 900 kronor för en halvdag och 14 900 kronor för en heldag (priserna är exklusive moms). Priset är oberoende av hur många ni är på företaget som är med på utbildningen.

Boka utbildning

Har du frågor kring utbildningen, vill diskutera olika upplägg eller vill boka tid med Sveriges Annonsörers jurister för dig och ditt team? Välkommen att höra av dig via e-post till niklas.briselius@annons.se eller cecilia.torelm@marlaw.se eller på telefon 08-545 252 30.

Juridik i den digitala världen

I den digitala miljön uppstår ständigt nya marknadsföringsmöjligheter och det är inte alltid lätt att som annonsör veta vad man får och inte får göra på nätet. För att reda ut vissa oklarheter och förtydliga vad som gäller kommer Tobias bland annat att dyka ner i följande frågeställningar:

  • Var går gränsen mellan reklam och information? Var befinner sig bloggare och influencers?
  • Vem ska reklammarkera blogginlägg som visar sig vara reklam?
  • Vad måste vi tänka på när det gäller tävlingar i sociala medier?
  • Hur får vi åberopa tester och undersökningar i reklam?
  • Vad får vi göra vi med de personuppgifter vi samlar in?
  • Är det fritt att ”låna” bilder och illustrationer på nätet?
  • Hur inhämtar vi samtycke från modeller?
  • Vem äger rättigheterna till det som publiceras på Facebook och Instagram?
Boka kurs