Upplägg

Den här tjänsten är till för dig som vill förbättra ditt befintliga byråsamarbete. Max hjälper dig och dina kollegor att utvärdera och utveckla era byråsamarbeten, där ni går igenom era gemensamma samarbeten för att inventera hinder, hittar lösningar och skapar prioriteringar.

Under processen tittar ni på:

  • hur bra era byråsamarbeten fungerar (arbetsprocesser, briefer, ansvarsfördelning, uppföljningar etc).
  • hur väl dina byråer och leverantörer presterar.
  • vilka hinder respektive möjligheter som finns för ett bättre samarbete, och vilka prioriteringar som bör göras framgent.

Ett sådant här projekt tar ett par veckor att genomföra och efter det så har ni, kund och byrå, skapat en större förståelse för varandra och ni har hittat ett antal förbättringsförslag, som kommer att leda till ett mer framgångsrikt samarbete.


Pris

Kontakta Max Apéria när du vill diskutera utveckling av dina befintliga byråsamarbeten. Efter att han har lyssnat till dina tankar och behov så kan han ta fram förslag på tydliga processer, tidplaner och kostnader till rabatterat medlemspris. Du når honom på max.aperia@annons.se eller telefon 070-796 07 74.

Inom byråvalsrådgivningen kan du få hjälp att upphandla ny byrå och få strategisk rådgivning som anpassas efter dina kommunikationsbehov.


Tillbaka till Byråvalsrådgivning