WFA Report: Economic Contribution of Advertising EU

I januari 2017 släppte WFA, World Federation of Advertisers, den första rapporten som kartlagt reklamens effekter på samhället, på europeisk nivå.

  • Rapporten visar bland annat att varje euro som investeras i reklam, ger sju euro tillbaka till BNP. Det innehävd att de 92 miljarder euro som år 2014 investerades i reklam i hela EU, genererade 643 miljarder euro till EU:s BNP.
  • Rapporten visar dessutom att reklambranschen skapar närmare sex miljoner arbetstillfällen i EU, vilket motsvarar 2,6 av hela EU:s sysselsättningsgrad.
  • I rapporten konstateras det även att reklam uppmuntrar konkurrens mellan företag och organisationer och att det driver fram innovationer.